logo

  Bioenerji evrensel yaşam enerjisidir. Bio kelime anlamı olarak çeşitli dillerde, yaşam, öz, canlı ve oldu anlamlarını taşımaktadır. Tıpta ki anlamı da yine yaşam demektir.  Bu anlamlarda kullanırsak varolan enerji anlamına varırız. Dolayısıyla her bireyde var olan bioenerjiyi bioenerjistler aracılığıyla direk kaynaktan alınan saf enerji yüklemesi olarakta adlandırabiliriz. Aura; canlıların kitlesini çevreleyen elektromanyetik alandır. Evrensel enerji olan bioenerjiyi bedenimize alarak yaşamımızı devam ettirmemizi sağlayan çakralar da auramızda bulunmaktadır. Evrenden auramıza negatif ya da pozitif enerji değil aslında nötr enerji akışı sağlanmaktadır. Kişi bu enerjiyi pozitif ya da negatif olarak hayatına evrimler. Sağlıklı ve güçlü bir aura alanına sahip olmamız negatif enerjiyi iterken, zayıf ve yırtık aura fazlasıyla negativiteyi çeker.Auramız dört katmandan oluşur. Eterik beden; fiziksel bedenimize benzer ebatlarda yedi ana çakramızın bulunduğu ilk katmandır. Auranın üst katmanlarından gelen enerjileri bedene alma işlevini sağlar. İkinci katman duygusal beden, eterik bedenin bir üst katmanıdır ve daha sıvımsı bir yapıya sahiptir. Gökkuşağı renklerine sahip olan bu katman, kişinin duygusal durumuna göre renklenir. Üçüncü katman zihinsel bedendir, fikirlerimizin yapısını oluşturur ve düşünce formlarımız bu bedende şekillenir. Fiziksel ve ruhsal hastalıkların çoğunluğu bu katmanda oluşur. Son katman ruhsal bedendir, saf enerjiyi emer ve bunu pozitif ya da negatif olarak evrimleyen zihinsel  katmana aktarır. Evrensel enerjimizi zihinsel beden şekillendirirek alt katmanlara aktarır. Beta seviyesinde yaşadığımız hayatımızı olumlu ya da olumsuz etkileyen olaylar tam olarak aura katmanları arasındaki geçişlerle doğru orantılı ilerler. Bilinenin aksine çakra açmak ya da kapatmak gibi bir şifalandırma yoktur. Eterik beden olan auramızın içten ilk katmanında çakralar yer alır ve bilinenin aksine kapalı çakra yoktur. Çakralar zaten açık ve işlevseldir. Çakraların kapanması ancak kişinin ölüm halinde gerçekleşir. Her çakra kendi alanında fiziksel ve duyusal işlevlerden sorumludur. Kişinin yaşadığı hastalıklar ve duygusal dalgalanmalar bağlantılı olduğu çakranın manyetik döngü işlevine bağlıdır. Enerjisi zayıf çakralar hayatımızda tıkanıklıklara sebep olur ve temizlenmesi, normal döngü işlevine getirilmesi gerekir. Böylelikle kişi yaşamsal şikayetlerinden arınır, daha dengeli ve yeterli bir hayat yaşamaya başlar.

  Bioenerji eğitimleri Reiki'nin aksine online olarak verilemez. Bioenerjist ve öğrencisi birebir aynı ortamda bulunmak durumundadır. Reiki sembollerle çalıştığından onlıne uyumlama sorun olmazken, bioenerjide avuç içi çakrası ancak bir aradayken çatlatılır yani uyumlama yapılır.