logo

Nümeroloji okültizmin bir dalıdır. Evren sayısal bir kurgu içerir ve evrendeki hiçbir şey rastlantıya dayanmaz. Bundan sebeptir ki; Tesadüf diye bir şey yoktur, her şey tam olarak matematiksel ve mantıksal olarak hesaplanmıştır. Rastlantı dediğimiz şey henüz bilmediğimiz bir doğa yasasıdır. Günümüzde bazı kurum ve kişiler çeşitli yöntemleri 'ben buldum' dese de aslında bunların hepsi kadim yöntemlerdir. Kendi bilgilerimizi ekleyip çoğaltabileceğimiz bir uygulama değildir. Bizim burada çalıştığımız Nümeroloji ise Pisagor’un ortaya koymuş olduğu sayı arketiplerinden oluşan ve  en temelde Hint kökenlidir.

Nümeroloji Analizi kişinin doğum tarihi ve isim soyisminden ; 8 ana 2 ast haneden oluşan hesaplamalarla, rakamların elementsel dağılımına göre hesapladığımız işletim sistemi, kriz yılları, yaş dönemleri ve yıl döngülerinden oluşan detaylı bir açılımdır. Kişinin farkındalığını arttırıp, bu yaşamda alması gereken dersleri alıp, keşfetmesi gereken yönlerinin farkındalığına vararak ve yıl döngülerinde doğru adımlar atarak bir nevi kişisel rehber ve hayat pusulanızdır.

Nümeroloji şu anda olduğunuz kişiyle, potansiyel olarak olabileceğiniz kişi arasındaki köprüdür.


Nümeroloji Ne için kullanılır;

Daha fazla farkındalığa sahip olmak ve kendini anlamak

Kişinin karakter özelliklerini anlamak

Güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek.

Çevremizi daha iyi anlayarak ilişkileri geliştirmek

Yıl döngüleriyle geleceğe doğru adımlar atmak

Yaşamın önemli olaylarını planlamak

Bu hayatta neyle sınanıyoruz yani almamız gereken ders hanesini anlamak

Daha uygun bir meslek hayatı seçmek

İlişki ve ortaklıklarda sinerji yani uyumu değerlendirmek

Herhangi bir isim seçiminde frekans değerlerini hesaplamak (iş-bebek-kitap vs)

Eksik rakam enerjilerinin farkına varmak ve aktive etmek