logo

Reiki bilinen en eski yaşam enerjisidir. Reiki (rey-ki olarak söylenir) binlerce yıldan beri kullanılan, ellerin temasıyla uygulanan eski bir iyileştirme tekniğidir. Kökeninin Tibet Budist öğretisi olduğu sanılmaktadır ve 1800'lerde Japon Budisti olan Dr. Mikao Usui tarafından yeniden keşfedilmiştir. Çok basit ancak çok güçlü bir tekniktir. Reiki sözcüğü iki Japonca sözcükten gelmektedir. Rei'nin anlamı "doğaüstü bilgi ya da ruhsal bilinç'tir".  Bu herşeyi bilen Tanrı bilincidir. Her insanı tamamen anlar.

Ki ise Çince’deki chi, Sanskritçe'deki prana ve Hawai dilindeki mana ile aynı anlamdadır. Ki yaşam enerjisi, yaşam gücüdür. Bu, tüm canlılara hayat veren ve fiziksel olmayan bir enerjidir. Bir şey canlı olduğu sürece, içinden ve çevresinden yaşam enerjisi ya da gücü akar. Öldüğü zaman yaşam enerjisi de onu terk eder. Yaşam enerjiniz düşükse ya da akmasını engelleyen bir şey varsa, hastalıklara karşı daha açık olursunuz. Yüksek olduğu ve serbestçe aktığı zaman, daha az hastalanma olasılığı vardır. Yaptığımız her şeyde yaşam enerjisi çok önemli bir rol oynar. Bedeni canlandırır. Aynı zamanda duygularımızın, düşüncelerimizin ve ruhsal yaşamımızın en önemli enerjilerinden birisidir.

 

Reiki'nin ruhsal bir doğası vardır ama bir din değildir. Öğrenilmesi son derece kolay olan bir iyileştirme metodudur. Ancak öğrenilmesi kolay olmakla beraber, Reiki'yi kullanma yeteneği geleneksel metotlarla elde edilemeyip, ancak bir Reiki Master'ın öğrencisine bu yeteneği transferi şeklinde olmaktadır.

 

Bioenerjinin aksine Reiki günümüzde online olarak karşılıklı uyumlanabilir. Çünkü Reiki sembollerle çalışır. Birçok Reiki Master&Teacher online uyumlama yapmakta ve gayet başarılı olmaktadır.